کد تخفیف همایش های جمع بندی کلاسینو
تا 50%
معتبر


کد تخفیف همایش های جمع بندی کلاسینو

کد تخفیف همایش های جمع بندی کلاسینو

تا 50% تخفیف همایش های جمع بندی کلاسینو

2 جلسه برای دروس عمومی و 3 جلسه درس های تخصصی

جمع بندی دروس و سوالات مشابه کنکور در جلسات آنلاین

در همایش های جمع بندی کلاسینو با تخفیف شرکت کنید

ساعات برگزاری کلاس ها صبح از 9 تا 15 و عصر از 17 الی 23مطالب مشابه با تا 50% تخفیف همایش های جمع بندی کلاسینو

15⭐⭐⭐⭐⭐