تا 6 میلیون جایزه بازی نبرد کلانتر و زامبی ها جین وست
تا 99,000 تومان
معتبر


تا 6 میلیون جایزه بازی نبرد کلانتر و زامبی ها جین وست

تا 6 میلیون جایزه بازی نبرد کلانتر و زامبی ها جین وست

هر چقدر زامبی‌های بیشتری بکشی هدیه بهتری به شما می‌رسد

در ابتدا 3 فرصت دارید و با دعوت هر نفر 2 تا اضافه می‌گیرید

از بازی نبرد کلانتر و زامبی ها جین وست جایزه دریافت کن

به ازای هر 266 زامبی که کشته بشن نارنجک طلایی داده میشهمطالب مشابه با تا 6 میلیون جایزه بازی نبرد کلانتر و زامبی ها جین وست

42⭐⭐⭐⭐⭐