تخفیف جشنواره روز دانشجو مکتب خونه
تا 238,000 تومان
معتبر


تخفیف جشنواره روز دانشجو مکتب خونه

تخفیف جشنواره روز دانشجو مکتب خونه

تا 60 درصد تخفیف جشنواره روز دانشجو مکتب خونه

در حوزه کاری تحلیلگر داده، دیجیتال مارکتر، تریدر، مدیر پروژه

آموزش مقدماتی و تخصصی از دانشگاه تا استخدام بازار کار

در جشنواره روز دانشجو تا 60% تخفیف مکتب خونه بگیر

برنامه نویس، متخصص شبکه و پایگاه داده، حسابدار، عکاس و…مطالب مشابه با تا 60 درصد تخفیف جشنواره روز دانشجو مکتب خونه

24⭐⭐⭐⭐⭐