خرید از فروشگاه پینکت و دریافت جایزه بدون قرعه‌کشی با جمع کردن پیکسل
تا 259,000 تومان
معتبر


خرید از فروشگاه پینکت و دریافت جایزه بدون قرعه‌کشی با جمع کردن پیکسل

خرید از فروشگاه پینکت و دریافت جایزه بدون قرعه‌کشی با جمع کردن پیکسل

3 پیکسل = هدیه اعتبار 50 هزار تومانی پینکتی

جوایز بدون قرعه‌کشی با تکمیل پازل پیکسل های مختلف

هر خرید از پینکت = دریافت یک پیکسل هدیه

4 پیکسل = هدیه اعتبار 100 هزار تومانی پینکتیمطالب مشابه با خرید از فروشگاه پینکت و دریافت جایزه بدون قرعه‌کشی با جمع کردن پیکسل

18⭐⭐⭐⭐⭐