کد تخفیف کلاس زبان ترمیک زبانینو کلاسینو
تا 23,000 تومان
معتبر


کد تخفیف کلاس زبان ترمیک زبانینو کلاسینو

کد تخفیف کلاس زبان ترمیک زبانینو کلاسینو

کد تخفیف 20 درصدی کلاس زبان ترمیک زبانینو کلاسینو

قابل استفاده برای درس زبان عمومی استاد جابری و سلطانی

با ثبت کد فوق 20 درصد از هزینه ثبت نام کسر خواهد شد

شرکت در کلاس زبان ترمیک زبانینو با تخفیف کلاسینو

شامل آموزش مهارت های مکالمه، شنیداری، نوشتاری، خواندنمطالب مشابه با کد تخفیف 20 درصدی کلاس زبان ترمیک زبانینو کلاسینو

29⭐⭐⭐⭐⭐