کد تخفیف آموزش جامع پایتون دانشجویار
تا 40%
معتبر


کد تخفیف آموزش جامع پایتون دانشجویار

کد تخفیف 40 درصد آموزش جامع پایتون دانشجویار

ایجاد بازی ساده با python، ساخت اپ با خروجی exe و..

شی گرایی، کار با تصاویر، زمان، فایل و ماژول های مختلف

آموزش جامع پایتون در وبسایت دانشجویار تخفیف داردمطالب مشابه با کد تخفیف 40 درصد آموزش جامع پایتون دانشجویار

20⭐⭐⭐⭐⭐