کد تخفیف دورس مهندسی برق مکتب خونه
تا 88,000 تومان
معتبر


کد تخفیف دورس مهندسی برق مکتب خونه

کد تخفیف 60 درصدی دورس مهندسی برق مکتب خونه

درس سیگنال و سیستم، مدار منطقی، میدان و امواج، تکنیک پالس

بسیاری از کلاس ها را بدون پرداخت هزینه میتوانید شرکت کنید

کد تخفیف مکتب خونه ویژه رشته مهندسی برق همه گرایش ها

ماشین های الکتریکی، الکترونیک نوری، کار با اسیلسکوپ و غیرهمطالب مشابه با کد تخفیف 60 درصدی دورس مهندسی برق مکتب خونه

30⭐⭐⭐⭐⭐