کد تخفیف دوره های مهندسی کامپیوتر مکتب خونه
تا 86,000 تومان
معتبر


کد تخفیف دوره های مهندسی کامپیوتر مکتب خونه

کد تخفیف دوره های مهندسی کامپیوتر مکتب خونه

کد تخفیف 60 درصدی دوره های مهندسی کامپیوتر مکتب خونه

دوره الگوریتم ژنتیک، FPGA کاربردی، ماشین لرنینگ و غیره

کد تخفیف مکتب خونه ویژه آموزش های مهندسی کامپیوترمطالب مشابه با کد تخفیف 60 درصدی دوره های مهندسی کامپیوتر مکتب خونه

29⭐⭐⭐⭐⭐