100 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکین داتک
تا 93,000 تومان
معتبر


100 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکین داتک

100 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکین داتک

هدیه وزارت ارتباطات به همه مشترکین اینترنت ثابت

و انتخاب بسته عیدانه 100 گیگابایت اینترنت رایگان

فعالسازی از طریق پنل کاربری، در قسمت خرید حجم

برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در خانه بمانیممطالب مشابه با 100 گیگابایت اینترنت رایگان برای مشترکین داتک

69⭐⭐⭐⭐⭐