کد تخفیف دوره یادگیری ماشین مکتب خونه
تا 40%
معتبر


کد تخفیف دوره یادگیری ماشین مکتب خونه

کد تخفیف دوره یادگیری ماشین مکتب خونه

40% تخفیف دوره یادگیری ماشین مکتب خونه

NG

مدرس » اندرو ان جی ANDREW NG استاد دانشگاه استنفورد

ثبت نام با 40% تخفیف در دوره یادگیری ماشین مکتب خونه

با پرداخت مبلغ دوره به زیرنویس فارسی دسترسی خواهید داشتمطالب مشابه با 40% تخفیف دوره یادگیری ماشین مکتب خونه

15⭐⭐⭐⭐⭐