تخفیف دوره های مهارت محور سایت مکتب خونه
تا 42%
معتبر


تخفیف دوره های مهارت محور سایت مکتب خونه

تخفیف دوره های مهارت محور سایت مکتب خونه

42% تخفیف دوره های مهارت محور سایت مکتب خونه

شامل آموزش پایتون، دروس پایه دانشگاهی، نرم افزارها و…

شهریه هر آموزش بدون احتیاج به کد کاهش پیدا کرده است

دوره های مهارت محور با دقیقا 42% تخفیف مکتب خونه

حد نصاب نمره قبولی برای دریافت گواهی توضیح داده شدهمطالب مشابه با 42% تخفیف دوره های مهارت محور سایت مکتب خونه

16⭐⭐⭐⭐⭐