کد تخفیف کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو
تا 151,000 تومان
معتبر


کد تخفیف کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو

کد تخفیف کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو

50% تخفیف کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو

از طریق مرور سریع و جمع بندی تمامی مباحث کتاب درسی

ویژه موفقیت در امتحان پایان ترم مقاطع دهم و یازدهم

تخفیف ویژه کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو

همراه با حل تشریحی سوالات احتمالی و امتحانات سنوات پیشمطالب مشابه با 50% تخفیف کلاس آمادگی امتحانات پایان ترم کلاسینو

14⭐⭐⭐⭐⭐