تخفیف اشتراک سالیانه مکتب خونه
تا 54%
معتبر


تخفیف اشتراک سالیانه مکتب خونه

تخفیف اشتراک سالیانه مکتب خونه

54% تخفیف اشتراک سالیانه مکتب خونه

شامل ویدیوها و کوییزها با امکان دریافت گواهی حضور در دوره

به محتوای بیش از 1600 دوره و 80 مسیر یادگیری دسترسی دارید

تخفیف مکتب خونه برای اشتراک یکساله بدون هیچ محدودیتی

صرفا پروژه ها و منتورینگ در این حالت برایتان غیرفعال می باشدمطالب مشابه با 54% تخفیف اشتراک سالیانه مکتب خونه

22⭐⭐⭐⭐⭐