کد تخفیف پکیج نوروزی بوکاپو
تا 206,000 تومان
معتبر


کد تخفیف پکیج نوروزی بوکاپو

کد تخفیف پکیج نوروزی بوکاپو

  • 60% تخفیف پکیج نوروزی بوکاپو
  • دارای 3 ویدیو و 5 دفترچه آموزش و تمرین به صورت الکترونیک
  • شامل دوره آموزشی با 2 بخش مسیر رشد فردی و رشد اجتماعی
  • همزمان با سال نو پکیج نوروزی بوکاپو را با 60% تخفیف بخر
  • و یک سال اشتراک برای دسترسی به بیش از 700 عنوان کتابمطالب مشابه با 60% تخفیف پکیج نوروزی بوکاپو

22⭐⭐⭐⭐⭐